dutch
international
science
film festival

02 t/m 06
nov 2016
Nijmegen

IW1A0916_ToondeVos

Kennisinstellingen verbonden aan InScience

InScience is naast een ontmoetingsplaats voor filmmakers, wetenschappers en publiek ook een platform waar kennisinstellingen elkaar ontmoeten. Diverse onderwijsinstellingen zijn deze editie als partner verbonden aan InScience. Zo draagt het festival bij aan de profilering als kennisintensieve regio. Er wordt samengewerkt met het Universitair Medisch Centrum (Radboudumc) en het Het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Ook de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), is bij deze tweede editie van InScience weer als partner verbonden aan InScience. Naast deze kennisinstellingen wordt het festival ook ondersteund door innovatieve bedrijven als Synthon en NXP.

Radboud Universiteit

Aan de Radboud Universiteit wordt onderzoek gedaan en onderwijs aangeboden op alle wetenschapsterreinen. Deze universiteit pleit voor openheid en positioneert zichzelf als een onderwijsinstelling welke een persoonlijke benadering hanteert.  Dit stimuleert kennisdeling tussen collega’s, en gaat verder voorbij de grenzen van vakgebieden. Zo draagt de Radboud Universiteit bij aan nieuwe perspectieven, zowel binnen de wetenschap en binnen de samenleving.
Met InScience wil de Radboud Universiteit de dialoog tussen wetenschap, kunst en samenleving stimuleren en bijdragen aan het publieke besef van de maatschappelijke relevantie en de schoonheid van wetenschap.

Radboudumc

Het Radboudumc is een universitair medisch centrum waarbij de kwaliteit van leven het vertrek- en eindpunt is. Het Radboudumc loopt voorop in het ontwikkelen van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg, en wil ‘a significant impact on healthcare’ hebben.
Het Radboudumc ziet het als een belangrijke maatschappelijke kerntaak om bij te dragen aan het vergroten en verspreiden van kennis en kunde. Dit herkent zij in InScience – International Science Film Festival. Het Radboudumc ziet het InScience als een duurzaam professioneel netwerk, dat een creatieve kijk heeft op deze missie.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

De HAN is een ondernemende kennisinstelling in de regio Arnhem-Nijmegen, met meer dan 33.000 studenten. In al haar opleidingen zijn onderwijs en onderzoek nauw met elkaar verweven, met een focus op praktijkgerichte wetenschap. Daarmee legt de HAN een krachtige verbinding met het werkveld en is voor haar partners in de regio optimaal van waarde. De onderzoeksprogrammering van de HAN richt zich in het bijzonder op de zwaartepunten Health, Smart Region en Sustainable Energy and Environment.

InScience biedt de HAN een podium waarmee deze praktijkgerichte wetenschap toegankelijk wordt gemaakt voor een breed publiek. De HAN is verbonden aan het InScience – Dutch International Science Film Festival door het inzetten van inhoudelijke (onderzoeks)expertise en het betrekken van studenten uit verscheidene onderzoeksrichtingen.

Max Planck Instituut

Het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek is een onderzoeksinstituut dat zich richt op taal en communicatie. Op dit instituut is het mogelijk om taal te bestuderen in al haar glorie, op elk niveau van molecule to mind. Wat zouden we zijn zonder taal?
Max Planck onderzoekers bestuderen datgene wat mensen verbindt en zien het InScience festival als de aangewezen plek om bevindingen in de wetenschap met geïnteresseerden te delen. Tijdens het festival kunnen bezoekers een kijkje nemen in het dagelijks werk van de wetenschapper en leren over taal en communicatie door live te experimenteren.