dutch
international
science
film festival

Visie

02 t/m 06
nov 2016
Nijmegen

_MG_9715_KelleyvanEvert

missie

InScience wil door middel van de kunstvorm film de maatschappelijke relevantie van wetenschap voor een breed publiek verhelderen en toegankelijk maken.


visie

InScience wil een podium zijn voor nieuwe manieren om over wetenschap te communiceren. Daartoe brengen we kennisinstellingen en innovatieve bedrijven, wetenschappers en kunstenaars bij elkaar en dagen de wetenschap en de kunsten – in het bijzonder de filmkunst – uit hun concepten aan elkaar te scherpen.

Wetenschap en de kunsten zijn verschillende manieren om naar de werkelijkheid te kijken en die te verbeelden. Maar voor beiden zijn creativiteit, nieuwsgierigheid en oorspronkelijkheid voorwaarden om tot nieuwe inzichten te komen. Wetenschap en de kunsten delen de durf om onbekend terrein te verkennen.

Via de kunstvorm film en in het debat slaat InScience de brug tussen wetenschap en kunst. De wetenschapsfilm is niet louter een instrument ten dienste van het verhaal van de wetenschap, maar verrijkt het domein van de wetenschap met een eigen idioom. Waar de wetenschapper gebonden is aan nauwkeurige afspraken, trekt de kunst haar eigen spoor, gaat door waar de wetenschapper moet zwijgen, en daagt zo de wetenschap uit. Ook dat is InScience: een kritisch debat over mogelijke werkelijkheden en hoe de wetenschap de deuren daar naartoe opent.